Dlaczego warto zostać członkiem Nature First?

Odkąd uruchomiliśmy Nature First w kwietniu 2019 roku, tysiące ludzi z całego świata przyłączyło się do tego ruchu, ale od czasu do czasu otrzymujemy pytania od ludzi, którzy zastanawiają się, czy istnieje jakiś prawdziwy powód, dla którego powinni się zarejestrować. Więc dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na niektóre z tych pytań i zająć się powodami, które powstrzymują ludzi przed dołączeniem. Mamy nadzieję, że okaże się to pomocne. 

NIE JESTEM IDEALNY

Jeśli przeczytałeś siedem zasad odpowiedzialnej fotografii przyrodniczej Nature First i myślisz sobie, że twoje działania nie są obecnie zgodne z zasadami, to dołączając do nas, jesteś w dobrym towarzystwie. Zasady są standardem, do którego dążymy, a braki w niektórych obszarach są właściwie najlepszym powodem, aby dołączyć do Nature First. Nie ustaliliśmy tych zasad, ponieważ bezbłędnie je praktykowaliśmy. Rozpoznaliśmy, gdzie nasze własne działania mają negatywny wpływ na przyrodę. Najpierw zobowiązaliśmy się my sami stać się lepszymi zarządcami przyrody, a następnie wezwał innych do działania.

Jako członkowie Nature First wspólnie zobowiązujemy się do bardziej rozważnego wpływu naszych działań na świat przyrody. Nikt z nas nie jest doskonały, ale razem możemy czynić postępy, dążyć do perfekcji, a tym samym zmniejszać nasz wpływ na dzikie i naturalne miejsca na świecie. 

JUŻ WIERZĘ W NATURĘ NAJPIERWEJ ZASADY, WIĘC JAKĄ RÓŻNICĘ ZOSTANIE CZŁONKIEM?  

Każdy członek ma znaczenie, ponieważ każdy dodatkowy członek wzmacnia nasz głos i pomaga przekształcić zasady Nature First z pomysłu przyjętego przez nielicznych w akceptowany standard, który jest praktykowany przez wielu.

Na poziomie indywidualnym, twoje członkostwo i zaangażowanie w praktykowanie zasad Nature First staje się przykładem dla tych, którzy oglądają twoją pracę i dla tych, z którymi się spotykasz. Twoja odpowiedzialność, działania i rzecznictwo staną się punktem odniesienia, do którego inni będą dążyć. Zasady Nature First mogą mieć realny wpływ na świat tylko wtedy, gdy staną się uznanym standardem, praktykowanym przez wszystko fotografowie, nie tylko kilka. Twoje członkostwo odzwierciedla zaangażowanie, a nie zainteresowanie, dając ruchowi głośniejszy głos, większą widoczność i bardziej znaczący wpływ na promowanie większej ochrony naszych naturalnych miejsc.

PROBLEMEM NIE SĄ FOTOGRAFIE PRZYRODY, TO OGÓLNA SPOŁECZNOŚĆ.

Chociaż prawdą jest, że wiele naszych łatwo dostępnych miejsc przyrodniczych cierpi z powodu nadmiernego odwiedzania przez ogół społeczeństwa, to często fotografowie przyrody jako pierwsi popularyzują te miejsca poprzez swoje opublikowane prace, posty w mediach społecznościowych, warsztaty itp. Jeszcze gorzej -znane lub trudno dostępne obszary przyrodnicze mogą zostać zniszczone przez zaledwie kilku odwiedzających lub fotografów, jeśli nie zadba się o to, aby najpierw zapoznać się z obszarem i podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony wrażliwych lub delikatnych ekosystemów. Ponieważ fotografowie przyrody poszukują nowych i pięknych scenerii, kruchość niektórych z tych miejsc sprawia, że są one podatne na uszkodzenia nawet ze strony gości o dobrych intencjach. W związku z tym my wszyscy – fotografowie przyrody i opinia publiczna – odgrywamy rolę w tym, jaki wpływ mają nasze naturalne miejsca.

Dobrą wiadomością jest to, że fotografowie przyrody – wykorzystując ten sam wpływ, który przyciąga ludzi do tych miejsc – mają okazję pomóc edukować odwiedzających wszelkiego rodzaju na temat odpowiedzialnej fotografii i stymulowania pozytywnych zmian. W przeszłości fotografowie przyrody wykorzystywali swoje zdjęcia, aby wpływać na zakładanie parków i ochrony dzikich i naturalnych miejsc. Zagrożeniami dla tych terenów były wówczas częściej zagospodarowanie terenu i wydobycie surowców. Dziś zagrożenia są inne, ale fotografowie przyrody mają moc ponownego zapewnienia ochrony tym miejscom poprzez przyjęcie i propagowanie zasad Nature First.

NATURE FIRST TO TYLKO OCHRONA TRAWY

Czasami fotografowie twierdzą, że Nature First stara się tylko powstrzymać ludzi przed niszczeniem trawy wokół pięknych miejsc, ponieważ jest to najbardziej widoczny wpływ zwiększonej liczby odwiedzin w wielu obszarach. Chociaż martwimy się utratą roślinności i wynikającą z niej erozją, to dopiero początek. Uderzenia wielu stóp to duży problem, który prowadzi do niszczenia roślinności na dużych obszarach, tworzenia ścieżek społecznych tam, gdzie ich nie było, niszczenia delikatnych mchów, których wzrost trwał latami, miażdżenia gleb kryptobiotycznych, pozostawiania blizn w tundra, której odbudowa trwa pół wieku lub dłużej, oraz pękanie płetw z piaskowca, które są niezastąpione. Jednak wpływ naszych stóp to nie wszystko, co nas martwi.

Nature First jest zaniepokojony wpływem na całe ekosystemy. Wiele miejsc, które były nieznane, jest teraz tak popularnych, że dzika przyroda musiała opuścić duże obszary. Naturalna cisza, która kiedyś panowała, została zastąpiona ciągłym szumem ludzkiej działalności. Śmieci i ludzkie odchody zanieczyszczają obecnie glebę i wodę oraz są spożywane przez zwierzęta. Dzikie miejsca tracą dzikość, a nawet odległe obszary naturalne stają się celami turystycznymi wymagającymi barier, znaków, ogrodzeń i szlaków. Jesteśmy zaniepokojeni stale postępującą degradacją obszarów naturalnych i siedlisk dzikiej fauny i flory.

Nie możemy – i nie chcemy – zmniejszać zainteresowania zwiedzaniem czy fotografowaniem tych miejsc. Nature First polega na ustanowieniu i propagowaniu etyki, która kieruje naszymi myślami i działaniami w celu zminimalizowania naszego wpływu, zachowania pozostałych dzikich miejsc i umożliwienia rozpoczęcia odbudowy zniszczonym obszarom.  

CO BĘDĘ Z TEGO MIEĆ?

Najbardziej oczywistą korzyścią jest to, że twoje zaangażowanie jest pomagając w osiąganiu wspólnych celów, chroniąc nasze naturalne i dzikie miejsca. Łączysz swój głos z innymi, aby nasze wspólne przesłanie było słyszalne.

Po drugie, jesteś dołączenie do społeczności fotografów wyznających te same wartości i dla których priorytetem jest dobro świata przyrody. Ta wspólność często może być początkiem trwałych przyjaźni. Dołączasz do społeczności obejmującej cały świat i do ruchu, który pomaga dbać o największe skarby naszej ziemi.

Nature First planuje również rozpocząć wprowadzanie bardziej namacalnych korzyści dla członków Nature First takich jak sekcja witryny przeznaczona tylko dla członków. Tutaj będziesz miał dostęp do treści, które możesz wykorzystać w terenie oraz narzędzi do promowania odpowiedzialnej fotografii przyrodniczej. Jednym z rozwijanych zasobów jest zestaw przewodników regionalnych stworzonych we współpracy z członkami Nature First z całego świata. Te przewodniki wyjaśnią, co musisz wiedzieć, aby odbyć bezpieczną, produktywną, świadomą i odpowiedzialną podróż fotograficzną w różnych krajach i regionach świata. Te piękne i pouczające przewodniki będą dostępne bezpłatnie dla wszystkich członków Nature First.

Niezależnie od tych wszystkich korzyści, kwestia, Co będę z tego mieć? jest prawdopodobnie niewłaściwym pytaniem. Lepszym pytaniem jest, Co mogę zrobić, aby dbać o świat przyrody?. Stając się członkiem Nature First, staniesz się częścią ruchu, który dokonuje konkretnych zmian i inwestuje w przyszłość naszego świata przyrody.

pl_PLPolski