Zasady Nature First

Przegląd zasad Nature First

Nature First opiera się na zbiorze podstawowych zasad, które pomagają komunikować, w jaki sposób każdy z nas może odpowiedzialnie cieszyć się fotografią przyrody. Siedem zasad fotografii Nature First opracowano, aby pomóc edukować i kierować zarówno zawodowymi, jak i rekreacyjnymi fotografami w zakresie zrównoważonych praktyk o minimalnym wpływie, które pomogą zachować piękne miejsca natury. #natura na pierwszym miejscu

Nature First opiera się na zbiorze podstawowych zasad, które pomagają komunikować, w jaki sposób każdy z nas może odpowiedzialnie cieszyć się fotografią przyrody. Zasady Nature First zostały opracowane, aby pomóc edukować i kierować zarówno zawodowymi, jak i rekreacyjnymi fotografami w zakresie zrównoważonych praktyk o minimalnym wpływie, które pomogą zachować piękne miejsca natury.

Zasady Nature First

Przedkładaj dobro natury nad fotografię.
Dowiedz się więcej o miejscach, które fotografujesz.
Zastanów się nad możliwym wpływem swoich działań.
Zachowaj dyskrecję, jeśli udostępniasz lokalizacje.
Znać i przestrzegać zasad i przepisów.
Zawsze przestrzegaj zasad Leave No Trace i staraj się zostawiać miejsca lepsze niż je zastałeś.
Aktywnie promuj i edukuj innych o tych zasadach.

Ty Móc robić różnicę.
Weź przysięgę.
Dołącz do ruchu społecznego...

Szczegółowe zasady Nature First

PRZEDSTAWIAJ DOBRO NATURY NAD FOTOGRAFIĄ.

Jesteśmy gośćmi w dzikich miejscach, które są domem dla unikalnych walorów przyrodniczych oraz różnorodnych i delikatnych ekosystemów. Dlatego w naszej pogoni za fotografią powinniśmy postępować ostrożnie i nigdy nie wyrządzać szkody światu przyrody. Zamiast tego powinniśmy zminimalizować nasz wpływ w największym możliwym stopniu, aby zachować i chronić te miejsca, które kochamy.

DOWIEDZ SIĘ O MIEJSCACH, KTÓRE FOTOGRATUJESZ.

Różne krajobrazy wymagają różnych praktyk gospodarowania, więc aby jak najlepiej dbać o te miejsca, musimy je znać. Na przykład, podczas gdy chodzenie na przełaj w niektórych miejscach (na przykład te pokryte śniegiem) nie spowoduje szkód, chodzenie na przełaj w innych obszarach może znacznie uszkodzić ekosystemy (na przykład kryptobiotyczne gleby na pustyniach lub powolne rosnące mchy w mniej suchych miejscach). Wiedza o środowiskach, które fotografujemy, jest niezbędna do skutecznego zarządzania.

ZAMYŚL SIĘ NAD MOŻLIWYMI WPŁYWAMI SWOICH DZIAŁAŃ.

Z pozoru niewinne działania mogą mieć poważne konsekwencje. Na przykład rozstawienie namiotu nad jeziorem lub na polu dzikich kwiatów do zdjęcia może nie wydawać się wielkim problemem, ale takie działania mogą mieć kaskadę negatywnych skutków. Inni odwiedzający zrobią to samo, ostatecznie niszcząc obszary nadbrzeżne, które są niezbędnym siedliskiem dzikiej przyrody, lub trwale eliminując zdolność roślinności do wzrostu na obszarach o dużym natężeniu ruchu. Działania te nie tylko niszczą krajobraz i wpływają na dziką przyrodę, ale coraz częściej powodują, że zarządcy gruntów jeszcze bardziej ograniczają dostęp fotografów do tych miejsc.

Zastanów się również, jak twoje zachowanie wpływa na doświadczenia innych użytkowników miejsc naturalnych. Nawet jeśli fotograf nie powoduje szkód w miejscu, może zepsuć wrażenia innych (na przykład używając dronów w pobliżu innych, prowadząc hałaśliwe grupy i malując światłem). Poświęcenie czasu na zastanowienie się nad potencjalnymi konsekwencjami przed zrobieniem zdjęcia lub opublikowaniem zdjęcia w Internecie może pomóc uniknąć tych problemów.

ZACHOWAJ DYSKRECJĘ, JEŚLI UDOSTĘPNIASZ LOKALIZACJE.

Udostępnianie informacji o lokalizacji może mieć poważne konsekwencje dla tej lokalizacji. Gdy tylko miejsce zostanie określone jako fotogeniczne, staje się magnesem dla fotografów i ogółu społeczeństwa. Wiele naturalnych miejsc po prostu nie może przetrwać znacznego wzrostu liczby odwiedzin. Utrzymywanie obszarów naturalnych z dala od radaru to najlepszy sposób na ich ochronę. Jeśli zdecydujesz się udostępnić informacje, udostępniaj tylko lokalizacje dobrze znanych miejsc lub obszarów, które prawdopodobnie nie zostaną zniszczone przez zwiększoną liczbę odwiedzin. Szanuj innych fotografów, którzy zdecydowali się nie udostępniać informacji o lokalizacji. Na koniec rozważ nie publikowanie zdjęć wrażliwych obszarów w Internecie, nawet jeśli nie wspominasz o konkretnej lokalizacji. Samo opublikowanie zdjęcia może wzbudzić w fotografach chęć odwiedzenia tego obszaru, a ludzie często mogą dowiedzieć się, gdzie zdjęcie zostało zrobione, nawet jeśli go nie ujawnisz.

Niektóre obszary mogą być również sezonowo wrażliwe, takie jak pola dzikich kwiatów i lasy jesiennych kolorów. Przed opublikowaniem zdjęć rozważ tygodniową lub dłuższą „przemyślaną przerwę”, aby zmniejszyć wpływ trendów w czasie rzeczywistym i potencjalnie szkodliwych śladów osób, które mogą chcieć natychmiast podążać za Tobą w te miejsca.

ZNAĆ I PRZESTRZEGAĆ REGULAMINU.

Kuszące może być przeskoczenie przez płot i wyjście na zamknięty teren w celu zrobienia zdjęcia. Działania te mogą jednak wywołać efekt kuli śnieżnej z negatywnymi konsekwencjami zarówno dla ziemi, jak i dla innych członków społeczności fotograficznej. Wielu fotografów zakłada, że są jedyną osobą, która robi te rzeczy, a zatem wpływ będzie minimalny. Jednocześnie inni fotografowie uważają, że skoro inni odwiedzili określone miejsce, to dobrze, że oni też to robią. Rezultatem jest często ciągłe niszczenie obszarów, które miały chronić zasady, utrata naszej integralności jako zarządców świata przyrody oraz wzrost prawdopodobieństwa dalszych ograniczeń dla społeczności fotografów przyrody.

ZAWSZE PODĄŻAJ NIE ZOSTAWIAJ ŚLADÓW ZASADY I STARAJ SIĘ, ABY POZOSTAWIĆ MIEJSCA LEPSZE NIŻ JĄ ZAZNALIŁEŚ.

Nie zostawiaj śladów jest powszechnie uznanym zbiorem zasad zarządzania terenem zewnętrznym. Fotografowie przyrody, podobnie jak wszyscy, którzy odtwarzają w plenerze, powinni przestrzegać tych zasad. Kliknij łącze, aby uzyskać więcej informacji na temat Nie zostawiaj śladów 7 zasad. Możesz pójść o krok dalej, starając się pozostawić miejsce lepsze niż zastałeś, stosując się do tych zasad i wykonując proste czynności, takie jak zbieranie śmieci i zgłaszanie aktów wandalizmu.

Leave No Trace

AKTYWNIE PROMUJ I EDUKUJ INNYCH O TYCH ZASADACH.

Niezależnie od wielkości grupy odbiorców masz możliwość nauczania innych o tych zasadach i zachęcania ich do przyjęcia. Dzieląc się zdjęciami lub opowieściami o swoich podróżach, możesz wpływać na innych, aby byli dobrymi zarządcami naszych ziem publicznych, wzmacniając w ten sposób te przesłania. Jeśli czujesz się komfortowo pełniąc rolę adwokata, użyj dowolnej dostępnej platformy, aby głośno mówić o tych problemach i znajdź odpowiednie sposoby, aby zniechęcić do działań sprzecznych z tymi zasadami. Złe zachowanie fotografów źle świadczy o reszcie z nas.

pl_PLPolski