Dlaczego Nature First?

Sojusz na rzecz Odpowiedzialnej Fotografii Przyrody

Nasza misja...

Nature First promuje ochronę i zachowanie naturalnych i dzikich miejsc na świecie poprzez inspirowanie, edukację i jednoczenie wszystkich, którzy robią zdjęcia i nagrywają filmy na łonie natury; upoważniając ich do bycia ambasadorami świata przyrody.

Learn why Alister Benn, talented photographer and founder of Expressive Photography, is a Nature First member and believes ethics in nature photography are important. 

As an educator and workshop leader, he understands that many (unconsciously) look to him as a role model. He not only practices ethical nature photography in the field, but he has thought deeply about minimizing his impact as he balances his daily life and business activities.

No one can be “perfect,” reducing their impact to zero, but we can all be mindful and responsible with our nature photography. It’s simply the ethical thing to do.

Fotografia i świat przyrody idą w parze od najwcześniejszych dni aparatu. Historycznie fotografia była ważnym narzędziem ochrony środowiska, promującym ochronę dzikich miejsc i zachęcającym do pozytywnych praktyk gospodarowania. Już w latach sześćdziesiątych XIX wieku prace fotografa Carleton Watkins pomogły utorować drogę do późniejszego utworzenia Parku Narodowego Yosemite, a fotografowie tacy jak William Henry Jackson, Ansel Adams, Philip Hyde i wielu innych wnieśli znaczący wkład w ochronę dzikiej przyrody Ameryki ziemie i dzikie zwierzęta. Na całym świecie fotografowie przyrody wnieśli podobny wkład, pozostawiając spuściznę, która umożliwia współczesnym fotografom podziwianie chronionych dzikich miejsc.

Ostatnio splot złożonych czynników ma coraz bardziej negatywny wpływ na tereny publiczne i chronione. Czynniki te obejmują:

  • Rozwój mediów społecznościowych, zwiększający łatwość udostępniania zdjęć i informacji o lokalizacji online
  • Znaczący wzrost popularności fotografii
  • Dramatyczny wzrost liczby odwiedzin terenów publicznych i dzikich miejsc
  • Brak powszechnej wiedzy na temat podstawowych praktyk gospodarowania i etyki na świeżym powietrzu

Czy fotografowie przyrody stają się coraz bardziej odpowiedzialni za piękne otoczenie, które pielęgnują i fotografują?

W wyniku tych i innych czynników osiągnęliśmy punkt, w którym ogólnie odwiedzający, a fotografowie w szczególności, powodują namacalny, rozległy i stopniowo pogarszający się negatywny wpływ na przyrodę. Na przykład niektórzy fotografowie depczą dzikie tereny, ignorują przepisy, niszczą wrażliwe obszary, zakłócają i umniejszają doświadczenia innych użytkowników, przeszkadzają dzikiej przyrodzie i zapraszają (domyślnie lub jawnie) społeczeństwo do robienia tego samego.

Chociaż najważniejsze z tych wydarzeń mogą wydawać się niezależne od fotografii, wiele z tych presji na dzikie tereny wynika z przyciągania ludzi do takich miejsc z powodu inspirujących fotografii. Większość indywidualnych fotografów nie przyczyniła się celowo do tych negatywnych skutków. Mimo to mamy okazję przyznać, że fotografowie przyrody wnieśli znaczący wkład w te problemy, a tym samym ponoszą odpowiedzialność za zajmowanie się tymi trendami w proaktywny i pozytywny sposób.

Grupa fotografów przyrody zaniepokojonych tymi przyspieszającymi trendami zebrała się i przyczyniła się do stworzenia tych zasad. Każdy z nas zobowiązał się do przestrzegania i promowania tych praktyk oraz zachęcania innych fotografów do robienia tego samego. Jeśli fotografowie przyrody nie podejmą tego rodzaju zbiorowych, proaktywnych działań, nie tylko nadal będziemy świadkami rozległych i nieodwracalnych szkód w naszych najcenniejszych miejscach przyrodniczych, ale także będziemy świadkami rosnącej liczby przepisów i ograniczeń nakładanych na fotografów.

Dołącz do nas, rozważ i ewentualnie przemyśl swoje własne praktyki, przyjmij lub dostosuj te zasady i pomóż promować te idee wśród innych fotografów.

pl_PLPolski