Stoimy po stronie czarnej społeczności w USA

List otwarty od Scotta Bacona, współzałożyciela Nature First

Naszym członkom, partnerom i sympatykom,

Serce mnie boli, gdy próbuję przetworzyć ostatnie akty przemocy wobec członków Czarnej Społeczności w USA. I rozpaczam, zdając sobie sprawę, że to tylko najnowsze przykłady globalnej, systematycznej nierówności rasowej i niesprawiedliwości. Po raz kolejny przypomina się nam, jak daleko musimy się posunąć, aby osiągnąć prawdziwie sprawiedliwe społeczeństwo. I zmagam się z faktem, że z mojej uprzywilejowanej pozycji białych nigdy nie będę w stanie w pełni zrozumieć traumy, jakiej doświadcza Czarna Społeczność. Ale to nie może być usprawiedliwieniem milczenia.

Personel Nature First omawiał te wydarzenia i ich wpływ na naszą misję. Przede wszystkim wszyscy zgadzamy się co do tego: wierzymy w równość. Obejmuje to równość wobec korzyści zapewnianych przez naturę i na zewnątrz. Więc wstaniemy i przemówimy.

My, w Nature First, solidaryzujemy się z WSZYSTKIMI czarnymi, tubylczymi i kolorowymi. Zdecydowanie potępiamy wszelkie akty przemocy i zastraszania, motywowane rasowo lub w inny sposób.

Każdy zasługuje na życie w sprawiedliwym społeczeństwie, wolnym od ucisku i dyskryminacji rasowej. Te niezbywalne prawa wykraczają poza ulice naszych miast i ścieżki naszych parków, na szlaki naszych rezerwatów, obszarów naturalnych i dzikich terenów.

„Niesprawiedliwość wszędzie jest zagrożeniem dla sprawiedliwości wszędzie”. ~Dr. Martina Luthera Kinga Jr.

Tak więc, opowiadając się za ochroną naszego świata przyrody, musimy również dążyć do zapewnienia wszystkim równego dostępu do regenerujących i zdrowych korzyści zapewnianych przez przyrodę i na zewnątrz. Wszyscy jesteśmy mieszkańcami tego samego świata przyrody. Należy do nas wszystkich.

Zobowiązujemy się do współpracy z naszymi członkami i partnerami, aby WSZYSCY, którzy odwiedzają i fotografują naturalne i dzikie miejsca na świecie, byli wolni od nienawiści rasowej i przemocy. I podzielamy marzenie, aby przyszłe pokolenia mogły żyć równo, jako jedna społeczność.

Jest to odpowiedzialność, którą wszyscy dzielimy. Zachęcam więc do okazywania współczucia. Miej empatię. Podać pomocną dłoń. Wszyscy jesteśmy lepsi, równi, razem.

Dziękuję Ci,

Scotta Bacona

Współzałożyciel, Nature First

pl_PLPolski