Waarom Nature First?

De Alliantie voor verantwoorde natuurfotografie

Onze missie...

Nature First bevordert de bescherming en het behoud van 's werelds natuurlijke en wilde plaatsen door iedereen die fotografeert en video's in de natuur maakt te inspireren, voor te lichten, en te verenigen; om hen in staat te stellen ambassadeurs van de natuurlijke wereld te zijn.

Ontdek waarom Alister Benn, getalenteerde fotograaf en oprichter van Expressieve fotografie, is lid van Nature First en vindt ethiek in natuurfotografie belangrijk. 

Als docent en workshopleider begrijpt hij dat velen hem (onbewust) als rolmodel beschouwen. Hij beoefent niet alleen ethische natuurfotografie in het veld, maar hij heeft er ook diep over nagedacht om zijn impact te minimaliseren terwijl hij zijn dagelijkse leven en zakelijke activiteiten in evenwicht brengt.

Niemand kan ‘perfect’ zijn en de impact ervan tot nul terugbrengen, maar we kunnen allemaal bewust en verantwoordelijk omgaan met onze natuurfotografie. Het is gewoon het ethische om te doen.

Fotografie en de natuurlijke wereld gaan al sinds de begindagen van de camera samen. Historisch gezien is fotografie een essentieel hulpmiddel geweest bij de bescherming van het milieu, het bevorderen van het behoud van wilde plaatsen en het aanmoedigen van positieve rentmeesterschapspraktijken. Al in de jaren 1860 hielp het werk van fotograaf Carleton Watkins de weg vrijmaken voor de latere oprichting van Yosemite National Park en fotografen zoals William Henry Jackson, Ansel Adams, Philip Hyde en vele anderen leverden een belangrijke bijdrage aan de bescherming van de wilde plaatsen en dieren in de Verenigde Staten. Over de hele wereld hebben natuurfotografen soortgelijke bijdragen geleverd, waardoor ze een erfenis hebben achtergelaten die het voor fotografen vandaag de dag mogelijk maakt om te genieten van beschermde wilde plekken.

Meer recentelijk heeft een samenloop van complexe factoren een toenemende negatieve impact op openbare en beschermde gebieden. Deze factoren zijn onder meer:

  • De opkomst van social media, waardoor het gemakkelijker is om foto's en locatie-informatie online te delen
  • Een aanzienlijke toename van de populariteit van fotografie
  • Dramatische toename van bezoek aan publike locaties en wilde plaatsen
  • Gebrek aan wijdverbreide kennis van elementaire rentmeesterschap en ethisch handelen in het wild.

Worden natuurfotografen steeds meer een bedreiging voor de prachtige omgevingen die ze koesteren en fotograferen?

Als gevolg van deze en andere factoren hebben we een punt bereikt waarop bezoekers in het algemeen, en fotografen in het bijzonder, tastbare, uitgebreide en steeds erger wordende negatieve effecten op de natuur veroorzaken. Sommige fotografen vertrappen bijvoorbeeld wilde gebieden, negeren regelgeving, beschadigen gevoelige vegetatie, verstoren en verminderen de ervaringen van andere gebruikers, verstoren dieren in het wild en nodigen (impliciet of expliciet) het publiek uit om hetzelfde te doen.

Al lijken de belangrijkste van deze ontwikkelingen los van fotografie te staan, veel van deze druk op wilde landen komt voort uit het feit dat mensen naar dergelijke plaatsen worden getrokken vanwege inspirerende foto's. De meeste fotografen hebben niet opzettelijk bijgedragen aan deze negatieve effecten. Toch hebben we de kans om te erkennen dat natuurfotografen een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan deze problemen en dus de verantwoordelijkheid hebben om deze trends op een proactieve en positieve manier aan te pakken.

Een groep natuurfotografen die zich zorgen maakten over deze versnellende trends is samengekomen en heeft bijgedragen aan de totstandkoming van deze principes. We hebben allemaal toegezegd deze praktijken te volgen en te promoten en moedigen onze collega-fotografen aan hetzelfde te doen. Als natuurfotografen dit soort collectieve, proactieve actie niet ondernemen, zullen we niet alleen uitgebreide en onherstelbare schade aan onze meest waardevolle natuurlijke plekken blijven zien, maar ook een groeiend aantal voorschriften en beperkingen voor fotografen.

Doe mee met het overwegen en mogelijk heroverwegen van je eigen praktijken, het overnemen of aanpassen van deze principes en het helpen promoten van deze ideeën onder andere fotografen.

nl_NLNederlands