De norm voor verantwoorde natuurfotografie

De norm voor verantwoorde natuurfotografie

De Responsible Nature Photography Standard is een verplichting om de Nature First-principes binnen uw organisatie te implementeren. Het is vergelijkbaar met de toezegging die fotografen doen wanneer ze lid worden van Nature First, maar deze standaard is niet voor fotografen zelf, maar eerder voor de organisaties die de natuurfoto's en -video's gebruiken die ze maken. We hebben ook een deel van deze norm dat specifiek is voor organisaties die betrokken zijn bij foto-, video- of buiteninstructie.

INHOUD ZOEKEN

Vereisten voor organisaties die natuurfotografie of natuurvideo's gebruiken voor interne of externe communicatie en marketingmateriaal.

  • Vereisen dat al dergelijke broninhoud die wordt gebruikt in interne of externe communicatie en marketingmateriaal, inclusief maar niet beperkt tot websites, blogs, sociale media, digitale storytelling/contentmarketing, drukwerk, persoonlijke evenementen en influencer-partners, uitsluitend wordt verkregen van fotografen die hebben beloofd de Nature First-principes te volgen door lid te worden van Nature First (lidmaatschap is gratis) voorafgaand aan licentieverlening, gebruik of publicatie.
  • Broninhoud kan omvatten, maar is niet beperkt tot, professionele fotografie en video via ingehuurde commerciële fotografen, voorraadactiva die zijn gekocht via onafhankelijke natuur-/landschapsfotografen en/of externe marktplaatsen, activa van social media-influencers (amateur- of professionele fotografen) en gemeenschapsfotografen die door gebruikers gegenereerde inhoud Nature First Partnerschapsprogramma Pagina 5 via sociale hashtags of andere vormen van door gebruikers gegenereerde inhoudbeheer- en verzamelsystemen (bijv. Pixlee, Stackla, Curalate, enz.)
  • Contentmakers (influencers en gebruikers die content genereren) kunnen professionele, amateur- of hobbyfotografen zijn die al dan niet professionele apparatuur gebruiken. Allen die de natuur fotograferen en hun content beschikbaar stellen via hun eigen persoonlijke publicatiekanalen/sociale media/blog/website/winkel etc. komen in aanmerking om lid te worden van Nature First.
  • Neem extra verantwoordelijkheid en stel alles in het werk om ervoor te zorgen dat elke fotograaf zich houdt aan de Nature First-principes bij het produceren van afbeeldingen en video's die worden gebruikt in genoemde communicatie- en marketingmaterialen.

ONDERWIJS EN INSTRUCTIE

Vereisten voor organisaties die natuurfotografie, natuurvideografie of openluchtrecreatie onderwijs en instructie verzorgen.

  • Vereisen dat een basisinleiding tot de Nature First-principes wordt opgenomen in het onderwijs- en instructiecurriculum, de syllabus en/of materialen die aan klanten en/of studenten worden verstrekt.
  • Vereisen dat de Nature First-principes worden overgenomen en nageleefd door instructeurs, gasten, klanten en studenten tijdens alle activiteiten in het veld of in natuurgebieden.
  • Geef het goede voorbeeld: ethisch handelen en het uitleggen van die ethische keuzes is nog belangrijker als je voor een groep staat.
  • Houd de groepsgrootte klein. Minimaliseer actief de impact van uw groep op de plaatsen die u bezoekt en werk om de ervaringen van de mensen om u heen te beschermen. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw groep anderen niet stoort.
  • Overweeg zorgvuldig de gevolgen van het leiden van een groep naar gevoelige locaties voordat u dit doet.
  • Volg regels en voorschriften, inclusief vergunningvereisten.

NALEVING

De verantwoordelijkheid voor compliance ligt bij de organisatie. Voordat het partnerschap wordt afgerond, moet de organisatie hun proces om ervoor te zorgen dat fotografen voldoen aan de Nature First-lidmaatschapsvereiste, delen met Nature First. Organisaties die fotografen niet willen of kunnen keuren, komen niet in aanmerking om formeel de Responsible Nature Photography Standard aan te nemen en zich eraan te committeren en zijn het meest geschikt voor ons niveau 1 organisatorisch partnerschap.

nl_NLNederlands