Ochrona ptaków Waddenzee

Holenderskie organizacje ochrony przyrody połączyły siły, aby edukować fotografów i inne osoby na temat ptaków Waddenzee.

Waddenzee, pływowy obszar błotnisty, który rozciąga się wzdłuż północnego wybrzeża Holandii i rozciąga się aż do Danii, jest unikalnym siedliskiem wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Posiada również unijny status ochrony Natura 2000. Jest ważnym miejscem odpoczynku tysięcy ptaków migrujących tzw. szlakiem wschodnioatlantyckim, od koła podbiegunowego do Afryki. Wiele innych ptaków spędza zimę na równinach błotnych lub rozmnaża się tam latem

© Meindert van Dijk 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niestety, pomimo międzynarodowego znaczenia Waddenzee, wiele sprzecznych interesów wywiera presję na ten obszar, a liczba ptaków maleje. Projekt ten, tzw Wij & Wadvogels (We and Wad-Birds) trwa od 2019 do 2026 roku i jest wspierany przez dużą liczbę krajowych i regionalnych organizacji zajmujących się ochroną przyrody.

© Meindert van Dijk 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Niektóre z podejmowanych środków to fizyczna poprawa siedlisk ptaków. Inne mają na celu informowanie szerszej publiczności (mieszkańców, turystów, obserwatorów ptaków i fotografów), jak nie powodować zakłóceń. Podkreślają one znaczenie Waddenzee dla milionów ptaków i powody, dla których potrzebują one odpoczynku i prywatności. Specjalne platformy widokowe zapewniają fotografom i obserwatorom ptaków możliwość podziwiania ptaków bez podchodzenia zbyt blisko.

© Meindert van Dijk 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ponieważ Waddenzee jest obszarem pływowym, podczas przypływu żerujące ptaki potrzebują miejsca na brzegu, do którego mogą się wycofać i odpocząć. Jedno z tych miejsc jest znane jako Westhoek. W ramach większego projektu rozpoczęto tutaj pilotaż. Odwiedzający otrzymują informacje w czasie rzeczywistym w specjalnej kolumnie informacyjnej na temat pływów i kiedy należy zachować dystans. Skuteczność środka będzie monitorowana i oceniana.

© Meindert van Dijk 2022. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informowanie i edukowanie fotografów ptaków o ptakach i ich siedliskach jest ważnym środkiem odpowiedzialnego fotografowania ptaków.

pl_PLPolski