Bescherming van de vogels van de Waddenzee

Nederlandse natuurorganisaties hebben de handen ineen geslagen om onder andere fotografen voor te lichten over de vogels van de Waddenzee.

De Waddenzee, een waddengebied dat langs de noordkust van Nederland loopt en zich uitstrekt tot aan Denemarken, is een uniek leefgebied dat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Het heeft ook de EU-beschermingsstatus Natura 2000. Het is een belangrijk rustpunt voor duizenden vogels die langs de zogenaamde Oost-Atlantische route trekken, van de poolcirkel naar Afrika. Veel andere vogels overwinteren op het wad of broeden er in de zomer

© Meindert van Dijk 2022. Alle rechten voorbehouden.

Ondanks het internationale belang van de Waddenzee zetten helaas veel tegenstrijdige belangen het gebied onder druk en nemen de vogelaantallen af. Dit project, bekend als Wij & Wadvogels (We and Wad-Birds) loopt van 2019 tot 2026 en wordt ondersteund door een groot aantal landelijke en regionale natuurorganisaties.

© Meindert van Dijk 2022. Alle rechten voorbehouden.

Een deel van de maatregelen die worden genomen, zijn fysieke verbeteringen aan het leefgebied van de vogels. Anderen zijn gericht op het informeren van het grotere publiek (bewoners, toeristen, vogelaars en fotografen) hoe ze overlast kunnen voorkomen. Deze benadrukken het belang van de Waddenzee voor miljoenen vogels en de redenen waarom zij rust en privacy nodig hebben. Speciale uitkijkplatforms zorgen ervoor dat fotografen en vogelaars kunnen genieten van de vogels zonder te dichtbij te komen.

© Meindert van Dijk 2022. Alle rechten voorbehouden.

Omdat de Waddenzee een getijdengebied is, hebben de foeragerende vogels bij vloed een plek aan de oever nodig om zich terug te trekken en uit te rusten. Een van deze locaties staat bekend als de Westhoek. Als onderdeel van het grotere project is hier een pilotproject gestart. Op een speciale informatiezuil krijgen bezoekers realtime informatie over de getijden en wanneer ze afstand moeten houden. De effectiviteit van de maatregel zal worden gemonitord en geëvalueerd.

© Meindert van Dijk 2022. Alle rechten voorbehouden.

Het informeren en onderwijzen van vogelfotografen over vogels en hun leefomgeving is een belangrijke maatregel voor verantwoorde vogelfotografie.

nl_NLNederlands